Anesteziologický přístup k pacientkám s preeklampsií

 • anesteziologickou péči ve standardním rozsahu poskytujeme pro pacientky s mírnou až střední preeklampsií -> není třeba speciálních postupů či zajištění
 • těžká preeklampsie je definována hypertenze 160/110 a více a proteinurie přesahující 5 g/ den
 • u pacientek s těžkou preeklampsií je dobré před výkonem korigovat tlak hypovolémií na co nejlepší dosažitelnou hodnotu
 • před přistoupení k neuroaxiální blokádě je třeba zkontrolovat počet destiček a koagulačí parametry -> součástí preeklampsie často i HELLP syndrom
 • metodou volby je epidurální nebo spinální anestezie
  • výhodu činí pokles tlaku po zavedení neuroaxiální blokády
  • a zároveň odpadají rizika z obtížného zajištění dýchacích cest u nelačného pacienta, navíc s možnými problémy kvůli více prosáklé epiglottis
 • hypotenze by měla být léčena primárně bolusy tekutin nebo menšími dávkami efedrinu (v některých zemích se používá phenylephrin) -> bývá pravidlem, že pacientky s preeklampsií mají větší odpověď na podané vasopresory -> i proto je před výkonem důležitá euvolemie
 • pokud je tlak velmi těžko korigovatelný je možno zvážit podání vasodilatátoru a to jak pro pacientky v CA tak s RA (spinální nebo epidurální anestezii) -> používáme labetolol 5- 10 mg v pomalé infuzi
Advertisement