EKG – elektrokardiogram (Anesteziologie)

Ekg představuje sumační záznam elektrické aktivity srdce snímaný z povrchu těla. Ideálně zobrazený svod pro popis EKG je II. Na ekg křivce popisujeme několik vln (výchylky od isoelektrické linie podle šíření vzruchu myokardem)

 • vlna P
  • zobrazuje depolarizaci síní, normálně trvá do 0,1 s
  • vlna má menší amplitudu než QRS komplex protože depolarizace probíhá na mnohem menší mase myokardu
  • vyšší amplitudu může mít při mitrální stenoze nebo u stavů s hypertrofií síní, kde může být i rozštěpená
 • PR interval
  • časový interval mezi depolarizací síní a depolarizací komor, 0,12 – 0,2 s
  • reprezentuje pozdržení vzruchu v AV uzlu
 • QRS komplex
  • charakterizuje depolarizaci komor, normálně trvá do 0,12 s
  • širší QRS komplexy můžeme pozorovat při blocích vedení vzruchu, kdy jsou Qrs komplexy generovány hlavně automacií komor nebo pokud jdou z ektopického ložiska
 • vlna T
  • charakterizuje repolarizaci komor
  • opačné T vlny než je QRS komplex mohou ukazovat na počínající ischemii myocardu
 • ST segment
  • úsek mezi vlnou S QRS komplexu a vlnou T
  • charakterizuje fázi plateu (fáze po depolarizaci, než může dojít znovu k repolarizaci myocardu)
  • elevace a deprese ST segmentu jsou typickým znakem ischemie myocardu (elevace ve svodech nad ischemií a deprese ve svodech opačných)
 • QT interval
  • charakterizuje čas, který zapotřebí k depolarizaci komor a k jejich repolarizaci
  • QT je závislý tedy od tepové frekvence, čím je tepová frekvence vyšší tím je QT interval kratší
  • pro jeho hodnocení se používá QTc (corrected), což je QT interval upravený podle tepové frekvence
  • normální rozmezí QTc je 350 až 450 ms

Průběh QRS komplexu

Pokud bereme pohled ze svodu II (na srdce pohlíží od hrotu), pak vlna Q reprezentuje depolarizaci septa. Úsek vlny QR reprezentuje šíření vzruchu septem směrem ke svodu II (k apexu srdce). Druhý úsek RS reprezentuje šíření vzruchu po stěnách komor (směrem od svodu II).  

Advertisement