EKG – elektrokardiogram (Anesteziologie)

Ekg představuje sumační záznam elektrické aktivity srdce snímaný z povrchu těla. Ideálně zobrazený svod pro popis EKG je II. Na ekg křivce popisujeme několik vln (výchylky od isoelektrické linie podle šíření vzruchu myokardem)

 • vlna P
  • zobrazuje depolarizaci síní, normálně trvá do 0,1 s
  • vlna má menší amplitudu než QRS komplex protože depolarizace probíhá na mnohem menší mase myokardu
  • vyšší amplitudu může mít při mitrální stenoze nebo u stavů s hypertrofií síní, kde může být i rozštěpená
 • PR interval
  • časový interval mezi depolarizací síní a depolarizací komor, 0,12 – 0,2 s
  • reprezentuje pozdržení vzruchu v AV uzlu
 • QRS komplex
  • charakterizuje depolarizaci komor, normálně trvá do 0,12 s
  • širší QRS komplexy můžeme pozorovat při blocích vedení vzruchu, kdy jsou Qrs komplexy generovány hlavně automacií komor nebo pokud jdou z ektopického ložiska
 • vlna T
  • charakterizuje repolarizaci komor
  • opačné T vlny než je QRS komplex mohou ukazovat na počínající ischemii myocardu
 • ST segment
  • úsek mezi vlnou S QRS komplexu a vlnou T
  • charakterizuje fázi plateu (fáze po depolarizaci, než může dojít znovu k repolarizaci myocardu)
  • elevace a deprese ST segmentu jsou typickým znakem ischemie myocardu (elevace ve svodech nad ischemií a deprese ve svodech opačných)
 • QT interval
  • charakterizuje čas, který zapotřebí k depolarizaci komor a k jejich repolarizaci
  • QT je závislý tedy od tepové frekvence, čím je tepová frekvence vyšší tím je QT interval kratší
  • pro jeho hodnocení se používá QTc (corrected), což je QT interval upravený podle tepové frekvence
  • normální rozmezí QTc je 350 až 450 ms

Průběh QRS komplexu

Pokud bereme pohled ze svodu II (na srdce pohlíží od hrotu), pak vlna Q reprezentuje depolarizaci septa. Úsek vlny QR reprezentuje šíření vzruchu septem směrem ke svodu II (k apexu srdce). Druhý úsek RS reprezentuje šíření vzruchu po stěnách komor (směrem od svodu II).