Frakční exkrece kalia

Frakční exkrekalia porovnává množstvkalia vyloučeného do definitivní moči z celkového přefiltrovaného množství do primární moči. Výsledek je v procentech. Stanovení frakční exkrece kalia nám pomůže rozlišit kde docházím k případným ztrátám. Kalium je ttiž vylučováno dvěma hlavními systémy a to gastrointestinálním a ledvinami.

FEK = (U-K x S- Kr) / (U- Kr x S-K )

FEK = (koncentrace K v moči x koncentrace kreatininu v plasmě) / (koncentrace kreatininu v moči  x koncentrace)

Frakční exkrece drasíku pod 20% indikuje ztráty draslíku mimo ledviny. Naopak frakční exkrece draslíku nad 40% indikuje ztráty draslíku ledvinami.

Stanovení frakční exkrece draslíku lze také využít k hodnocení efektu diuretik. Zde může dosahovat až 200%. Daší navyšo dávky diruetik již povětšinou nemá smysl a začínají být vice vyjádřeny nežádoucí účinky léčby (např. u furesomidu k ototoxicitě a nefrotoxicitě).

Zvýšené vylučování draslíku je nejčastěji spojeno s diuretickou terapií a terapií kortikoidy (hydrocortison má rovněž mírný mineralokortikoidní efekt). Vzácněji pak je zvýšené vylučování spojeno s hyperaldosteronismem či akutní tubulární nekrozou která postihne výlučně distální tubulus. Zvýšená frakční exkrece drasíku je pak popisována rovněž i u některých chronických glomerulopatií.

Snížené vylučování draslíku do moči je spojeno nejčastěji s nízkým příjmem draslíku dietou. Zde je vzamný rozdíl mezi euroamerickou populací a afroameričany. Afroameričani i přes stejný příjem draslíku v potravě vylučují signifikantně méně draslíku močí než populaci euroamerická. Vzácněji pak může být nižší vylučování draslíku do moči spojeno s hypoaldosteronismem.

Advertisement