Premedikace v těhotenství

Cílem premedikace je anxiolýza, podpora anestezie, snížení obsahu žaludku, zvýšení pH obsahu žaludku, potlačení některých reflexů, snížení sekrece dýchacích cest.

U těhotných musíme brát v potaz, že podané léky se mohou filtrovat přes placentu a ovlivnit plod. Proto se musí vyvarovat všem lékům, které mají na plod tlumivý účinek a mohli zhoršit poporodní adaptaci plodu.

Zároveň každá těhotná žena je brána jako nelačný pacient s rizikem aspirace. Proto právě u těhotných je s výhodou premedikace preparáty, které sníží riziko aspirace.

Vzhledem k rizikům jaká nese premedikace těhotných je zcela běžné a správné, že těhotná žena premedikaci nemá rozepsanou žádnou.

  • benzodiazepiny -> filtrují se přes placentu a použití bychom se měli vyvarovat (někde povoleny a při obtížích podán flumazenil, obecně je však použití spojeny s útlumem plodu)
  • barbituráty -> nebhodné, dlouhý účinek, nemají antidotum a mají silný tlumivý účinek na plod
  • opiáty -> dříve morfin (útlum plodu), dnes buďto fentanylová řada nebo pethidin (pozor na útlum plodu a útlum dýchání matky + možnost obtížné ventilace – rigidní hrudní stěna po podání opiátů)
    • pethidin – 25 – 50 mg i.m. -> podat 40 minut před výkonem, útlum plodu by se projevil až v pozdější době, cca 2 hodiny po aplikaci
  • anticholinergika -> atropin 0,5 mg i.v. -> sníží obsah žaludečních šťáv ale sníží taky tonus svěračů -> nedoporučuje se
  • prokinetika -> metoklopramid 10 mg i.v. zvýší motilitu střeva a zrychlí vyprazdňování žaludku, nutno podat minimálně 15 minut před výkonem
  • H2 blokátory -> ranitidin i.v. 75 – 150 mg 40 minut před výkonem, ranitidin 75 – 150 mg p.o. 1 – 2 hodiny před výkonem, sníží obsah žaludečních šťáv blokací buněk žaludeční sliznice -> jeví se jako nejvýznamnější a nejúčinnější preparát
  • antacida -> 0,3 M rozotk Na citrátu 20 ml 20 minut před výkonem sníží pH a sníží obsah žaludku
  • blokátory protonové pumpy -> omeprazol 10 mg i.v., sníží pH není však až tak významné
Advertisement