Encyklopedie

A

agnosie – neschopnost rozeznat věci, jejich smysl

akineze – porucha v iniciaci pohybu (běžně u parkinsonovi nemoci a parkinsonovu sy.)

algické čití – vnímání bolesti (vede tr. spinothalamicus)

amauróza – ztráta zraku vlivem léze nervus opticus

amaurozis fugax – přechodná ztráta zraku způsobena reverzibilní ischemií a. optica

anémie – je snížena koncentrace hemoglobinu

anosmie – úplná ztráta čichu

anosognosie – neschopnost uvědomit si vlastní chorobu

atetóza – pomalé kroutivé pohyby končetin

atralgie – bolest kloubu

apraxie – neschopnost provádět naučené pohyby, není způsobena parézou

B

balismus – prudké pohyby celých končetin, charakteru záškubů, často jednostranně

BMS – bare metal stent – holý kovový stent

C

D

deliberace – ztráta nadřazeného kontrolního centra (“vymanění” se z kontroly)

DES – drug eluting stent – lékem potažený stent

dysdiadochokineze – nemožnost vykonat protichůdné alterující pohyby (pronace/supinace)

dyspareunie – bolestivá soulož (u žen – často skvamózní hyperkeratoza)

dystonie – déle přetrvávající mimovolní svalový stah, často se opakují

dysurie – řezavá pálivá bolest při močení

E

enkopreza – neuvědomělé, nechtěné pokálení

enuresis – pomočování, neuvědomělá mikce

enuresis nocturna – pomočování v noci

erytropenie – pokles počtu červených krvinek

exekutivní funkce – vykonání, provedení, pozornost

F

fimoza – zúžení předkožky

G

gatismus – udělání potřeby bez ohledu na situaci, progrese až k zacházení s výkaly

H 

hematemeza – zvracení krve, nebo zvratky s příměsí krve (z git)

hemianestezie – necit poloviny

hemianopsie – výpadek poloviny zorného pole (homonymní vs. heteronymní)

hemiparestezie – náhle vzniklá porucha čití na polovině těla 

hemotptoe – vykašlávání velkého množství krve (z dýchacího systému)

hemoptýza – vykašlávání zpěněné krve (z dýchacího systému)

hydrokéla – nahromadění tekutiny v obalech varlete

hypestezie – snížení citlivosti

hyperemesis – nadměrné zvracení, často jako hyperemesis gravidarum (v těhotenství)

hyperstezie – zvýšení citlivosti

hyposmie – snížení čichové vnímavosti

CH

cholangoitida – zánět intrahepatálních žlučových cest

chorea – nepravidelně se vyskytující pohyby různých částí těla

I

J

K

kakosmie – čichové halucinace

keratinizace – rohovění poslední vrstvy buněk kůže (terminální diferenciace)

kvadrantopsie – výpadek čtvrtiny zorného pole

L

LAVH – laparoskopicky asistovaná vaginální histerektomie

lumbalgie – bolest v bederní krajině

lumbago – bolest v bederní krajině

M

myoklonus – prudký svalový záškub jednoho svalu

myositida – zánět svalového vlákna

N

nasolalia – nezřetelná řeč, “huhňání”

nefralgie – tupá bolest ledvin

neurastenie – druh neurózy, charkterizuje porucha spánku, soustředění, bolesti hlavy a únava

nykturie – časté buzení na močení

O

odynofagie – bolestivé polykání

P

pallestezie – neschopnost vnímat vibrace

paraparéza – ochrnutí dolních končetin

penetrace – prorůstání (vznik srůstů)

penumbra – hypoxická tkáň, na zobraz. metod. jako “polostín” odtud označení penumbra

perforace – prorůstání s destrukcí (vznik komunikace)

Poiserův efekt – utlačení aorty dělohou a následná disstres plodu

polakisurie – časté močení

prostalgie – bolest prostaty

pyróza – pálení žáhy

pyurie – přítomnost leukocytů v moči

Q

quadruparéza – postižení všech končetin (ochrnutím částečné/ úplné)

R

rhinophyma – nos s hyperplastickými mazovými žlázkami (komplikace rosacea)

S

seborhoe – zvýšení produkce kožního mazu

skotom – výpadek části zrakového pole

strangurie – řezavá bolest při močení, vycházející z uretry

T

tenesmy – nutkání na stolici

tinitus – mravenčení

titubace – kymácivý pohyb hlavy a trupu při stoji (léze paleocerebella)

tremor – rychlý třes o různé amplitudě pohybů

trismus – křeč / kontraktura žvýkacích svalů – nejčastěji tetanická

U

V

vakuumexhausce – odsátí cizích těles z děložní dutiny 

Valsalův manévr – manévr aktivující vagus, používaný k terminaci supraventrikulární tachyarytmie

varikokéla – rozšíření žil šourku, většinou na levé straně

W

X

Y

Z

Advertisement