Dystonie

dystonie – déle přetrvávající mimovolný svalový stah, zpravidla se mimovolné stahy opakují