Fondaparinux

Jedná se o synteticky připravený řetězec sacharidů odvozených od heparinu. Fondaparinux je jediným zástupcem ze skupiny pentasacharidů. Působí prostřednictvím antitrombinu III, na který se naváže a inaktivuje faktor Xa.

Používá se hlavně jako prevence TEN u ortopedických operací, zejména pak při frakturách krčku femuru, náhradě kyčelního kloubu. Schválen je také jako léčba plicní mebolizace a infarktu myokardu.

Kontraindikace

Váha pacienta pod 50 kg a clearence kreatininu pod 30 ml/ h

Dávkování

  • podáváme 2,5 mg s.c. 1x denně
  • dále můžeme podávat jako léčbu hluboké žilní trombózy a také nestabilní anginy pectoris v dávce 2,5 mg s.c. na den (výhodnější než LMWH protože má méně krvácivých komplikací -> lepší bezpečnostní profil, jak prokázaly studie)

Více o fondaparinuxu zde.

Advertisement