Ibuprofen

  • jedná se o derivát kyseliny propionové (spadá rovněž mezi skupinu nesteroidních antiflogistik)
  • tlumí bolest, zánět i horečku stejně jako diklofenak, jeho účinek je však menší
  • jeho bezpečnostní profil je však lepší, nežádoucí účinky jsou menší
  • jednotlivě podaná dávka i.v. by měla být maximálně 400 mg v intervalu 6 až 8 hod (max denní dávka 1200 mg dle SPC)
  • při podávání NSAID je třeba brát v potaz zejména renální parametry kdy dochází ke snížení průtoku krve ledvinou (inhibice COX-1 a COX-2 -> snížení schopnosti vazodilatace) při vyšších dávkách a dávky je tedy třeba snižovat při renální insuficiency, u pacientů s vážnou renální insuficiencí je NSAID kontraindikováno
  • zároveň je ibuprofen kontraindikován u gastroduodenální vředové chroby kdy ovlivňuje pH žaludečních šťáv (kyselejší)
  • Je popisován rovněž efekt NSAID na farmakokinetiku ASA -> doporučuje se brát NSAID alespoň 2 hodiny před podáním ASA nebo alespoň 30 minut po podání
    • ASA inihbuje COX-1, tím že NSAID ihibují jak COX-1  tak COX-2 tak snižují účinnost ASA a hrozí riziko vzniku trombů u ohrožené skupiny pacientů
Advertisement