Ketamin (Calypsol)

Ketamin má několik účinků na CNS. Je znám zejména tlumivý účinek na NMDA receptory. Nicméně jak ketamin zprostředkuje hypnotickou a analgetickou složku anestezie není zcela jasné. Je dnes hojně užíván k léčbě těžkých depresí a k léčbě bolesti.

 • způsobuje útlum vnímání v závislosti na dávce
 • vede k disociativnímu anestetickému stavu -> disoviativní anestezie
 • ketamin se matebolizuje játry a jeho metabolit má 1/3 potence co samotný ketamin a je eleminován ledvinami
 • ketamin zvyšuje CBF (průtok krve mozkem) i ICP (intrakraniální tlak) -> právě díky zvýšení metabolismu mozku
 • může rovněž aktivovat epileptogenní ložiska
 • výhodou je použití u astmatiků díky jeho bronchodilatačnímu efektu (i jako rescue terapie při status asthmaticus či bronchospazmu)
 • útlum dýchání je u ketaminu minimální
 • důležité je počítat se silným kardiostimulačním účinkem (tachykardie, hypertenze)

Kontraindikace

 • kvůli silnému kardiostimulačnímu účinku je kontraindikován u:
  • ICHS
  • aortální a mitrální stenozy
 • relativní kontraindikací jsou psychiatričtí pacienti

Dávkování

 • úvod do anestezie -> 1 – 2 mg/kg i.v., účinek 10 – 20 min a úplné zotavení do stavu bdělosti až za 60 – 90 min
 • subanestetická dávka -> 0,1 – 0,5 mg i.v., dobrý analgetický efekt
 • analgetická dávka při s.c. podání 1 – 3 mg/kg
 • neměla by být překročena dávka 12 mg/kg (dávka 6- 12 mg/kg s.c. je dávka anestetická)
Advertisement