Neostygmin (Syntostigmin)

  • jedná se o preparát využívající se při atonii – při anestezii využíván k rušení nervosvalové blokády, nejedná se však o přímé antidotum takže rušení není kompletní a může být přítomna přetrvávající relaxace
  • přímo působí na receptory nervosvalové ploténky, kompetice s myorelaxanc (z toho vyplývá jeho pozdější nástup asi 5 minut)
  • pro jeho silné parasympatomimetické účinky je třeba ho vždy podávat v kombinaci s atropinem a tyto účinky antagonizovat (bradykardie, vazodilatace, bronchokonstrikce, stimulace slinných žláz, stimulace kyselé sekrece v žaludku, mioza, uvolnění závěsného aparátu čočky, zlepšení odtoku nitrokomorové vody)
  • běžně se podává k antagonizaci nervosvalové blokády kde působí kompetitivně, dále se podává jako léčba u pacientů trpících myasthenia gravis
  • běžně se podává 1 mg syntostigminu a 0,5 mg atropinu k potlačení zbytkové relaxace
Advertisement