Suxamethonium (sukcinylcholin)

  • jedná se o jediné depolarizující myorelaxancium, které je momentálně používáno
  • při jeho podání dojde k navázání na acetylcholinový receptor na postsynaptické membráně nervosvalové ploténky a dojde k vybití potenciálu, tím je fáze depolarizace dlouhá a ploténka nemůže být znovu stimulována a dochází tedy ke svalové relaxaci
  • po jeho podání tedy dochází nejprve ke svalovým fascikulacím, které pokračují kaudo-kraniálně
  • svalové relaxace je tedy dosaženo pokud proběhnou i v obličeji
  • intubační dávka je 1 mg na kg (u dětí zvyšujeme dávku až na 2 mg/kg)
  • nástup nervosvalové blokády je rychlý a přetrvává asi 5 minut, výhodou je právě krátké trvání relaxace (obtížná intubace, nežádoucí relaxace během výkonu)
  • absolutní kontraindikací díky svalovým fascikulacím je jakékoliv poranění páteře a hyperkalémie (při svalové kontrakci dochází k vyplavení kalia z buňky a hyperkalemie by tedy byla prohloubena hrozilo by riziko zástavy v diastole) a stavy se zvýšením nitroočního tlaku (např. glaukom se zavřeným úhlem)
  • mezi nežádoucí účinky patří svalové bolesti, které jsou rovněž v důsledku svalových fascikulacích
  • suxamethonium je zároveň velmi histaminogenní a hrozí tedy rozvoj maligní hypertermie nebo vyprovokování asthmatu
Advertisement