Anatomie srdce

Srdce je nitrohrudní orgán, který je uložen v pericardu. Pericard je fibrosní obal tvořený srdce, který společně s epicardem tvoří prostor, který se nazývá pericardiální prostor.

Vrstvy srdce

Srdce můžeme rozdělit na tři vrstvy, které ho tvoří

 • epicard
  • zevní vrstva srdeční stěny -> malé množství tekutiny odděluje epicard od pericardu a oba listy se tak po sobě hladce pohybují
  • někdy se epicard popisuje jako viscerální vrstva pericardu
 • myocard
  • jedná se o střední vrstvu srdce
  • tvořího svalová vlákna
  • svalová vlákna mají svojí vlastní strukturu (neřadí se tedy mezi příčně pruhované ani k hladkému svalstvu -> vlastní typ svaloviny = srdeční svalovina)
   • svalovina myocardu je uspořádána do syncytia -> svalové buňky jsou k sobě pevně připojeny a tvoří řetězce
 • endocardium
  • vrstva epithelových buněk pokrývající vnitřek srdce
  • endocard je přímo v kontaktu s krví a dále pokračuje jako endotel cév

Srdeční oddíly

Srdce dále dělíme na levostranné a pravostranné (většinou popisujeme od směru toku krve), pravá a levá strana je oddělena pomocí síňového a komorového septa

 • pravá síň
  • ústí do ní vena cava superior a inferior -> přitéka do ní žilní krev
  • od pravé komory je oddělena trikuspidální chlopní
 • pravá komora
  • přitéká do ní krev z pravé síně
  • pravá komora čerpá krev do plicních arterií skrze semilunární chlopně (krev je deoxygenovaná, ale cévy které jdou směrem od srdce jsou vždy nazývané arterie a cévy které jdou do srdce vény)
 • levá síň
  • do levé síně přitéká krev z plicních žil (oxygenovaná)
  • do levé síně ústí 3 -5 plicních žil
  • je oddělena od levé komory mitrální chlopní
 • levá komora
  • do levé komory přitéká krev skrze mitrální chlopeň z levé síně
  • krev je dále čerpána do systémového oběhu skrze aortální chlopeň

Srdeční oběh

Srdeční oběh dělíme na arteriální a venózní část.

Arteriální část

K proudění krve do arterií, které se odpojují přímo z aorty těsně za aortální chlopní, dochází pouze v diastole. Během systoly jsou totiž komprimované tím, jak se stahuje myokard. Délka diastoly je tedy velmi důležitá pro výživu myokardu. Pokud se při tachykardii příliš zkracuje je velmi vysoký risk hypoperfuze myokardu a vznik myokardiální léze (ischemie).

 • levá koronární tepna
  • levá interventriculární tepna
   • anterolaerální část srdce
   • apex
   • interventriculární septum (mezi komorové)
  • levá arteria circumflexa
   • posterolaterální část srdce
   • sinoatriální uzel
 • pravá koronární tepna
  • pravá posterioventriculární tepna
   • zadní část síňového septa
   • AV uzel
  • SA větve
   • větve vysílané k zásobení SA uzlu

Venózní část

Popisujeme tři systémy kterými je krev odváděna z myokardu.

 • coronární sinus
  • z levé komory sbírají krev vény, které formují coronární sinus
  • coronární sinus ústí do pravé síně
 • anetriorní coronární vény
  • malé vény které sbírají krev z pravé komory a ústí do pravé síně
 • Thebessiánské vény
  • nejmenší ze srdečních vén, penetrují myokard a ústí přímo do srdečních oddílů
Advertisement