Disociační křivka pro kyslík

Disociační křivka pro kyslík je sigmoideální funkce. Popisuje vztah mezi saturací krve a tlakem kyslíku v krvi v kPa.

Sigmoidální tvar křivky je způsoben tzv. kooperativní vazbou kyslíku k hemoglobinu. V praxi to znamená, že první kyslík se na hemoglobin váže těžce. Avšak s každým dalším navázaným kylsíkem na hem stoupá afinita hemu ke kyslíku. Čtvrtý kyslík se tedy na hem váže až 300krát snadněji než kyslík první.

Snímek obrazovky 2019-06-30 v 8.10.09

 • horní část
  • zde je křivka plochá -> plató část
  • to znamená, že pokles v parciálním tlaku kyslíku v krvi nepovede k výraznému poklesu saturace
 • střední část
  • zde je křivka více strmá -> desaturační část
  • znázorňuje situaci spíše v periferních tkáních kdy je více kyslíku extrahováno tkáněmi, a i malý pokles parciálního tlaku povede k významnému snížené saturace -> v periferních tkáních se tedy uvolní více kyslíku

Popisujeme posuny křivky doprava a doleva. Tyto posuny znázorňují změny afinity hemoglobinu ke kyslíku. Posun doprava znamená snížení afinity a tedy snadnější uvolňování kyslíku z hemu. Naopak posun doleva značí zvýšení afinity hemu ke kyslíku.

Posun doprava (Bohrův efekt)

 • kyselé pH -> stav při cvičení, laktátová acidoza, vysoké pC02
 • více 2,3 DPG -> produkt glykolýzi červených krvinek, stabilizuje hemoglobin
 • vyšší teplota

Posun doleva

 • zásadité prostředí
 • méně 2,3, DPG
 • nižší teplota

 

Při skladování krve dochází k rychlému poklesu 2,3 DPG v ery. Jeho koncentrace klesá k nule zhruba za 10 dní. Nízké hodnoty 2,3 DPG posunují křivku hemoglobinu doleva, což znamená že hemoglobin není ochotný uvolňovat kyslík. Po podání transfuze trvá 24 hodin, než se v ery obnoví koncentrace 2,3 DPG. Proto je vhodné podávat erymasu, pokud je to možné, 24 hodin před plánovanou operací než perioperačně.