Srdeční index

Srdeční index vyjadřuje srdeční práci ve vztahu k povrchu těla. Díky tomuto vztahu můžeme nezávisle porovnat srdeční práci u různých jedinců.

CI = SV/BS

  • CI – srdeční index
  • SV – srdeční výdej (objem krve, které srdce vypudí za daný čas, zpravidla za minutu)
  • BS – povrch těla (vypočítaný ze vzorce po dosažení výšky a váhy jedince)
Advertisement