Srdeční výdej

Srdeční výdej (CO) je objem krve, který srdce vypudí za jednu minutu. Dá se tedy vypočítat jako tepový objem krát srdeční frekvence (HR).

CO = SV x HR

příklad: CO = 70 ml x 75 -> CO = 5,25 l / min

Srdeční výdej se tedy odvíjí od srdeční frekvence a tepového objemu.

Advertisement