Chloramfenikol a polymyxinová antibiotika

Chloramfenikol

Jedná se o bakteriostatické antibiotikum, které inhibuje proteosyntezu.

Dobře proniká přes biologické bariery jako je třeba hematoencefalická bariery. Jeho hlavní výhodou je průnik i přes zánětem nezměněnou hematoencefalickou barieru.

Má velké nežádoucí účinky, z nichž nejdůležitější je myelotoxicita. Při krátkodobém používání dělá reverzibilní útlum krvetvorby, nicméně při dlouhodobějším užívání je útlum již irreverzibilní.

Spektrum účinku je velmi široké.

Chloramfenikol není nikdy lékem první volby, kromě mozkových abscesů. Jedná se o rezervní ATB.

Polymyxiny

Váží se na složky buněčné stěny, kterou poškozují a způsobují zánik bakteriální buňky. Jsou tedy baktericidní.

Celá skupina ATB je velice toxická. Působí zejména na G- mirkoby.

Hlavním zástupce je Kolistin. Jedná se často o poslední možnou terapii. Indikujeme u nezvladatelných sepsí, k výplachu tělesných dutin a infekcí u CF multirezistentními kmeny bakterií

Advertisement