Léčení a následky virových hepatitid

hep A a E

Léčba

 • symptomatická
 • šetřící dieta a klid na lůžku
 • hepatoprotektiva (nemají ověřený efekt)

Následky

 • jaterní selhání (vzácně)
 • přestup do chronicity není (může být ale protrahovaná verze)
 • závažnost nákazy a následky jsou častější u dospělých
 • myokarditida, encefalitida a GB syndrom

hep B

Léčba

 • symptomatická
 • lamivudin + interferon alfa (při chronické infekci – déle jak 6 měsíců)
 • transplantae jater

Následky

 • častější je přechod do chronicity
 • chronicita (10% případů u dospělých, u dětí 90%) vede k jaterní přestavbě až cirhoze
 • hepatocelulární ca
 • fulminantní průběh -> smrt do 10 dní na jaterní selhání 1/1000

hep C

Léčba

 • ribavirin + interferon alfa
 • “nová” antivirotika -> sofosbuvir

Následky

 • přechod do chronicity (85%)
 • rozvoj cirhozy
 • hepatocelulární ca
Advertisement