Linkosamidy

Jedná se o bakteriostatická antibiotika, které působí jako inhibitory proteosyntézy.

Nejpoužívanějším preparátem je Clindamycin.

Vyznačují se výborným průnikem do tkání a velmi dobře působí na grampozitivní koky. Právě proto se často používají v ORL (léčba infekcí vyvovalaných anaeroby rezistentních k PNC), k léčbě infekcí intrabadominálních a pánevních infekcí. Dále se často využívají v ortopedii k léčbě infekcí kostí.

Clindamycin je rovněž indikován ke zvládání středně těžkých stafylokokových infekcí.

Omezeně se metabolizují a vylučují se ledvinami. Lidé se sníženou funkcí ledvin musí mít tedy sníženou dávku těchto antibiotik.

Nejzávažnějším nežádoucím účinkem může být pseudomembranozní kolitida. Jejich indikaci bychom tedy měli vždy zvážit.

Advertisement