Parézy infekčního původu včetně polyradikuloneuritid

Hlavní dělení paréz je na chabé a spastické nebo lze také říci na parézy s lézí periferního nebo centrálního motoneuronu. Každá ze skupin je charakteristická pro jiného původce. Právě výskyt paréz nám může mnohdy napovědět o jaké onemocnění se jedná.

U centrálních paréz jsou pozitivní zánikové jevy, je zvýšený tonus, je přítomný pokles svalové síly, míšní segmentální reflexy jsou zvýšené.

U periferních paréz jsou míšní segmentální reflexy snížené, svalový tonus je snížený, nastupuje svalová atrofie, pyramidové jevy jsou negativní.

V patogenezi paréz se uplatňuje několik mechanismů…

 1. toxická léze způsobena přímým působením neurotoxinu
 • zde působí na nervový systém přímo toxin produkovaný původcem
 • příkladem může být tetanu, difterie či botulizmus
 • vznikají vždy chabé parézy
 1. invaze parogenu do nervových vláken
 • invaze patogenu do nervových vláken a následné poškození nervu
 • příkladem je herpetická infekce, borreliová infekce či eneterovirové infekty
 1. imunopatologická reakce
 • jedná se o namíření imunity proti vlastní tkáni
 • příkladem může být polyradikuloneuritida (Guillain- Barré syndrom)
 1. působením neurotoxických léků

Klinicky se poruchy projevují jako poruchy čití, neuralgie a dále viz. periferní a spastické parézy.

Diagnostika se opírá o neurologické vyšetření a o EMG, které pomůže určit rozsah léze. U rdikulitidy nalézáme v likvoru zánětlivou reakci. U periferních neuritid je nález v likvoru v normě. Při polyradikuloneuritidách (jako je Guillain- Barré syndrom) nalézáme v moku vzníšenou bílkovinu až 5 g/l (norma do 0,4 g/l), buňky jsou v moku v normě. Tento nález popisujeme jako proteinocytologická disociace.

Terapie se odvíjí od etiologie. Pokud je součástí postižení imunopatologický mechanismus pacient často profituje z podání kortikosteroidů. Nedílnou součástí léčby je rovněž rehabilitace. Tu zahajujeme, když je patrné, že patologická reakce je již u konce. Jako podporu odbnovení nervových funkcí můžeme podávat vit. B.

Příklady paréz u infekčních onemocnění…

 1. virové encefalitidy
 • častěji spastické parézy
 • výskyt kdekoliv, asymetricky
 • často trvalý deficit
 1. postvakcinanční encefalomyelitida
 • častěji spastické
 • výskyt kdekolic, asymtericky
 1. poliomyelitida
 • chabé parézy
 • dolní končetiny (více namáhanné svalové skupiny v době akutní infekce), asymetricky
 • trvalý deficit
 1. klíšťová meningoencefalitida
 • častěji spastické
 • kdekoliv, asymetricky
 • trvalý deficit častý
 1. lymeská borelioza
 • chabé parézy
 • asymetricky, zejména hlavové nervy (n. VII)
 1. GB syndrom
 • chabé parézy
 • dolní končentiny a šíří se ascendentně, symetrické
 1. botulizmus
 • chabé parézy
 • okohybné nervy a postupuje descendentně, symetrické
 • trvalé následky nikdy
 1. difterie (záškrt)
 • chabé parézy
 • symetricky, horní měkké patro
 • trvalé následky nikdy

Jako jedinou polyradikuloneuritidu můžeme uvažovat syndrom Guillain- Barré. Jedná se o autoimunitní onemocnění vyvolané namířením imunity proti vlastní tkáni. Konkrétně proti myelinové pochvě.

Začátek příznaků se rozvíjí typicky po akutní infekci nebo po imunizaci.

Hlavními příznaky jsou parestézie, areflexie a chabá paréza začínající na dolních končetinách. Pacient má tedy problémy s chůzí. Paréza progreduje ascendentně. Nález je symetrický. Tento jev nazýváme jako Landryho ascendentní paralýza.

 • chabá paréza DK
 • paréza postupuje ascendentně, symetricky
 • aprestezie, problémy rovnováhy

U dětí je často úvodním symptomem bolest ramen, zad a hýždí. Často se také popisuje retence moči, způsobená poruchou sfinkterů.

Terapie spočívá v podávání imunoglobulinů a plazmafereze.

Advertisement