Zarděnky

Původcem je virus zarděnek (Rubivirus), jehož jediným hostitelem je člověk. Onemocnění tedy šíří člověk s akutními zarděnkami nebo s inaparentní formou zarděnek. Virus se šíří kapénkami nebo transplacentárně. Virus je rozšířen po celém světě a v zemích, kde není nastavena imunizace se vyskytuje endemicky. U nás očkujeme děti v 15 a 21 – 26. měsíci trivakcínou (zarděnky, spalničky, přušnice).

Virus se pomnoží v buňkách respiračního epitelu a 7 den nastává virémie. Ihned po objevu virážky se v krvi objevují protilátky je možné onemocnění detekovat.

Klinicky se zarděnky projeví nesplývajícím růžovým exantémem, který začíná na obličeji a šíří se na trup. Na sliznici enantém. teploty jsou jen mírně zvýšené a u některých pacientů mohou být katarální příznaky. Zřetelné je zvětšení krčních, retroaurikulárních a subokcipitálních uzlin. Uzliny jsou na pohmat bolestivé.

  • růžový nesplývající exantém, začíná na obličeji
  • katarální příznaky, subfebrilie
  • enantém na sliznici
  • lymfadenopatie krčních, retroaurikulárních a subokcipitálních uzlin

Vrozený zarděnkový syndrom se projeví jako sdružený výskyt vrozených vývojových vad oka, srdce a sluchu. Tomuto syndromu říkáme Greggův syndrom. Možná je též mikrocefalie a anomálie zubů. Děti mají zpravidla nižší porodní hmotnost a špatně prospívají.

Komplikacemi zarděnek mohou být atralgie a trombocytopenická purpura. Někdy může být i encefalitida, pokud mají zarděnky těžký průběh.

Diagnostika je klinická, exantém, lymfadenopatie subokcipitálně). Potvrzení může být serologicky. U vrozeného syndromu vyšetřujeme serologicky matku i dítě.

Terapie je pouze symptomatická. Hlavním cílem je předcházet nakažení gravidních žen. Pokud onemocnění serologicky prokážeme u matky indikujeme přerušení těhotenství. Onemocnění zanechává dlouhodobou doživotní imunitu.

Advertisement