Virchowova trias

Virchowowva trias popisuje tři stavy, za kterých dochází ke vzniku trombu.

  1. stáza krve / zpomalení toku krve
  2. hyperkoagulační stav (např zánět)
  3. poškození nedotelu / jiný nesmáčivý materiál (stent)