Neurologie

Apalický syndrom

Cushingova tridáda

Cushingův relfex

Gerstmanův syndrom

Hodnocení poruchy vědomí

Klinické příznaky CMP

Léze frontálního laloku

Léze temporálního laloku

Léze occipitálního laloku

Léze parietálního laloku

Meningeální syndrom

Mozková smrt

Neglect syndrom

Parkinsonský syndrom

Poruchy symbolických funkcí

Poruchy vědomí

Přehled hlavových nervů

Syndrom alternující hemiplegie

Syndrom kaudy

Syndrom konu

Topická diagnostika poruch vědomí

Vaskulární parkinsonský syndrom

Základní anatomie mozku (neurologie)

Základní neurologické vyšetření

Advertisement