Apalický syndrom

Apalický syndrom, jinak též vegetativní stav, je charakteristický částečně zachovalou bdělostí vědomí, ale setřelou jasností vědomí. U apalického syndromu dochází vždy k poškození obou hemisfér, jen tehdy dojde k disociaci vědomí (rozdíl mezi vigilitou a luciditou). Povětšinou se jedná o stav ireverzibilní.

Klinicky se projeví zachováním vegetativních funkcí protože nižší etáže CNS nejsou poškozeny. Typicky poškození kortex nebo diencephala. Dále kvadruparéze s dekortikační rigiditou. Některé jednoduché reflexy mohou být zachovány. Zachovány jsou všechny kmenové reflexy (spontánní dýchání, oči sledují pohyb, pacient je schopný mrkat). Kognitivní funkce nejsou přítomny, pacient okolí nevnímá.

Většina pacientů s apalickým syndromem umírá na infekční onemocnění. Prognóza je velmi špatná pokud apalický sy trvá déle jak 6 měsíců (považujeme za stav ireverzibilní). K návratu vědomí dochází spíše u dětí a mladistvých a zároveň má lepší prognózu sy na podkladě traumatu.

Advertisement