Léze temporálního laloku

Typickými projevy tohoto syndromu jsou poruchy sluchu a rovnováhy a při zasažení dominantní hemisféry též postižení řeči na podkladě léze ve Wernicckovu centru. Jedná se o poruchu řeči, kdy pacient řeči nerozumí a produkuje nesmyslný sled slov či zvuků. Při zasažení mediálních částí temporálního laloku dochází k poruchám paměti. Při oboustranné lézi hippokampu dochází k těžké ztrátě paměti. Popisujeme taktéž transientní globální amnézie. Většinou se vyskytnou jednou za život. Nejčastěji na podkladě malého infarktu v oblasti hippokampu, který je klinicky nevýznamný. U těchto pacientů se snažíme předcházet dalším infarktům a korigujeme jejich komorbidity. Pokud dojde k zasažení temporální čichové kůry dostaví se čichové halucinace až ztráta čichu. A nakonec při zasažení parieto- temporální oblasti dochází k rozvoji různých postižení jako je akalkulie, agnosie (nepoznávání předmětů) a agrafie.

Advertisement