Přehled hlavových nervů

Popisujeme celkem 12 hlavových nervů. Jedná se o nervy vycházející přímo z mozku nebo mozkového kmene.

I. olfactorius (čichový) – vedení čichového vjemu

 • vyšetřujeme čich
 • při podezření na možnou lézi v temporální krajině

II. opticus (zrakový) – vedení zrakových vjemů

 • vyšetření perimetru (konfrontačně)

III. oculomotorius (okohybný)

 • pacient sleduje náš prst pouze očima a my vyšetříme možnost pohybu všemi směry

IV. trochlearis (kladkový) 

 • okohybný nerv

V. trigeminus (trojklanný) – hlavní část tvoří senzorická vlákna vedoucí čití v obličeji

 • štětičkou nebo prsty ruky zjišťujeme citlivost na obličeji

VI. abducens

 • okohybný nerv (pohyb zevně)

VII. facialis (lícní)motorický nerv obličeje, mimika

 • poprosíme pacienta o různé mimické úkony a sledujeme jejich symetričnost

VIII. vestibulocochlearis

 • nerv rovnovážného ústrojí

IX. glossopharyngeus – inervuje svaly patra a vede chuť

 • výpadky chuti, problémy s polykáním

X. vagus (bloudivý) – součást postranního smíšeného systému

XI. accessoriusčistě motorický nerv

 • inervuje sternocleidomastoideus, glossopharyngeus a slavy laryngu

XII. hypoglossus (podjazykový) – motorická inervace jazyka

Advertisement