Syndrom alternující hemiplegie

Jedná se spíše o skupinu syndromů, které vznikají při postižení kmene, kdy dochází ipsilaterálně k porušení funkce hlavového nervu a kontralaterálně k hemiplegii. Rozdělujeme na horní, střední a dolní. Při horním alternujícím syndrom dochází k poruše n. III ipsilaterálně a k hemiplegii kontralaterálně. V případě střední alternující hemiplegie je porušen n. VII ipsilaterálně a hemiplegie kontralaterálně. A v posledním případě dolní alternující hemiplegie je postižen n.XII ipsilaterálně a hemiplegie je přítomna kontralaterálně.

(příznaky postižení hlavových nervů dle jejich funkce)

Advertisement