Syndromy ischemie kmene

Jsou charakteristické parézou kontralaterálně a poruchou nervových jader. Mesencephalon n. III., pons n. V., n. VI., mosto mozečkový úhel n. VII., VIII. a oblongata n. IX., n. X., n. XI. a n. XII. Podle toho jaké jádra jsou postižena taková symptomatika. (porucha pohybu bulbů, postižení čití v obličeji, paréza mimických svalů, ztráta chuti, vertigo, paréza jazyka, polykacích svalů, poruchy algotermického čití)

Advertisement