Anesteziologie

Anafylaktická reakce

Anestezie u pacientek s HELLP sy a preeklampsií

Aspirace do plic

Asystolie

Bezpulsová elektrická aktivita

Bradykardie

Bronchospazmus

Celkový vliv spinální anestezie na pacienta

Embolie plodovou vodou

Fibrilace komor, bezpulsová komorová tachykardie

Hluboká žilní thrombosa u ortopedických výkonů

Kyslíkový test

Laryngospazmus

Maligní hypertermie

Odlišnosti fyziologie dětí ve vztahu k anestezii

Perioperační mangement pacientů s koronárním stentem

Použití pneumatických turniketů

Premedikace v těhotenství

Přístup k pacientkám s preeklampsií

Resuscitace novorozence

Resuscitace těhotné

Spinální anestezie

Toxická reakce na lokální anestetikum

Vestibulookulární reflex

Základy léčby perioperační bolesti

Život ohrožující krvácení – algorytmus

Advertisement