Legionelóza

Původcem jsou malé pohyblivé gram negativní tyčky. Kultivace je velmi náročná, vyžadují ionty kovů v půdě. Množí se pouze za určitých teplot. Pro život však snesou velmi rozdílné teploty i pH. Na jejich schopnosti přežívání se podílí velkou měrou fakt, že tvoří biofilm. Nyní popisujeme přes 50 druhů z nichž 20 může vytvářet onemocnění. Pro člověka je nejvýznamnější L. pneumoniae.

Legionelly dělají dvě formy onemocnění, legionářskou nemoc a pontiackou horečku. Odhaduje se, že se uplatňují u 5% komunitních a až u 30% nozokomiálních pneumonií jako původci. Člověk se nejčastěji nakazí vdechnutím aerosolu teplé vody, která je kontaminovaná legionelami. Nakažení jinou cestou je velmi nepravděpodobné. Legionelly nejvíce osídlují vodovodní trubky a výpzustě. Profesní nákazy jsou běžné u opravářů potrubí a u brusičů skla. Jinak často dochází k nakažení se ze zvlhčovačů vzduchu a vzácně i při sprchování.

 • vdechnutím aerosolu teplé vody
 • osidlují vodovodní potrubí

Legionely se nechávají fagocytovat a ve fagocytech se množí a přežívají. Poté fagocyt zahubí a uvolní se do okolí. Vzniká zánětlivá reakce, která poškozuje okolní plicní parenchym.

Klinicky se onemocnění manifestuje dvěma formami. První je legionelová pneumoniae (legionářská nemoc). Začíná horečkou a průjmem. Dále se přidává cefalea a myalgie společně s neproduktivním kašlem. V následujících pár dnech se rozvine pneumoniae, která se klinicky nedá odlišit od jiných. Nápadně časté zde jsou pleurální výpotky. V laboratoři vidíme multiorgánové postižení (LD, CK, AST…). Dále se rozvíjí encefalopatie s poruchou vědomí. Objevit se může nefropatie, subikterus či hypoxie. Smrt může způsobit respirační slehání, vznik abscesů při diseminaci. Druhou formou je pontiacká horečka, což je benigní horečnaté onemocnění. Příznaky jsou horečka, kašel a zchvácenost.

 1. legionelová pneumoniae
 • horečka a průjem
 • cefalea, myalgie, neproduktivní kašel
 • encefalopatie, porucha vědomí
 • multiorgánové postižení (hypoxie, nefropatie, hepatopatie – ikterus)
 1. pontiacká horečka
 • horečka
 • cefalea, myalgie
 • zchvácenost

Diagnostikujeme hlavně pomocí PCR z bronchoalveolární laváže.

Terapií je u legionářské nemoci podání makrolidů, u pontiacké horečky není třeba podávat ATB.

Advertisement