Supraventrikulární arytmie (interna)

Supraventrikulární arytmie dělíme na tachyarytmie a bradyarytmie. Zpravidla nás více zajímají tachyarytmie.

 • tachyarytmie – akce srdeční 120/min a více
  • fibrilace a flutter síní
  • síňové extrasystoly
  • junkční tachykardie
  • paroxysmální supraventrikulární tachykardie
  • ektopická nebo multifokální síňová tachkardie
  • Wolf Parkinson Whiteův syndrom
 • bradyarytmie – akce srdeční 60/min a méně
  • sick sinus syndrom
  • sinoatriální blokády
  • syndrom karotického sinu
   • zvýšená dráždivost sinu -> relfexní bradykardie cestou n. vagus

Tachyarytmie

Supraventrikulární tachyarytmie jsou arytmie s tepovou frekvencí vyšší jak 120/min, které vznikají nad AV uzlem. Na EKG jsou tedy charakteristické štíhlým QRS komplexem (méně jak 120 ms) a absencí nebo změněnou vlnou p. Méně často může QRS komplex i širší a to pokud je zároveň přítomna porucha vedení (LBBB nebo RBBB). Vždy bychom měli ale přistupovat k širokokomplexové tachykardii jako k tachykardii komorové doku ji nevyloučíme.

 • fibrilace a flutter síní
 • junkční tachykardie
  • srdeční akce 70 – 150/min, nepřítomnost vlny p, z AV junkce
 • paroxysmální supraventrikulární tachykardie
  • pravidelná akce, 140 – 250 tepů/min
 • ektopická nebo multifokální síňová tachkardie
  • vzruch pochází ze svaloviny síní, často před fibrilací, vyvolávající noxou může být např. sukcesivní plicní embolizace
 • Wolf- Parkinson- Whiteův syndrom

U všech těchto arytmií se pokoušíme o návrat sinusového rytmu. Vhodnou léčbou jsou vagové manevry a empirická léčba antiarytmiky. Dnes se k léčbě také hojně používá adenosin, který má velmi krátký poločas a dobrý efekt na zpomalení vedení vruchu AV uzlem.

 • vagové manevry
 • beta blokátory a/nebo blokátory kalciového kanálu
 • antiarytmika (propafenon/ amiodaron)
  • amiodaron 5 – 10 mg/kg iv na 20 minut a potom 300 – 900 mg/den iv a snižování dávky
  • propafenon 70 mg iv max třikrát opakovat
 • adenosin
  • rychlý bolus iv 6 mg, lze opakovat druhou dávku 12 mg iv

Advertisement