Průjmová onemocnění vyvolaná E. coli

E. coli je jediným kmenem, který má význam pro lidskou medicinu. Kmen se dále dělí na více jak 240 serovarů. Dle faktorů virulence, kterými dané serovary disponují se dělí do několika dalších skupin, budou rozebrány níže.

E. coli je rozšířena po celém světě. Může vytvářet epidemie. Infekční dávka je u různých serovarů různá.

Dle faktorů virulence dělíme E. coli na…

sérovary výskyt v ČR charakteristika projevy
ETEC – enterotoxigenní ne 50% cestovatelských průjmů zvracení, průjem, subfebrilie
EIEC – enteroinvazivní vzácně tvroba vředů, dyzenterie horečka, zimnice, třesavka, průjem s krví a hlenem, bolesti břicha
EPEC – eneteropatogenní ano adheze na epitel horečka, zvracení, vodnatý průjem
EHEC – enetrohemoragická ano shiga like toxin, HUS hemoragická kolitida, průjem, horečka
EaggEC – enteroagregující vzácně N/A N/A

V terapii průjmových onemocnění způsobených E.coli podáváme nespecifická střevní dezinficiencia, adsorbencia, antimotilika, ale hlavní linií je rehydratace. ATB podáváme pouze výjimečně  při těžkém průběhu onemocnění.

ETEC

Výskyt hlavně v oblasti tropů. Produkují enterotoxin, který je hlavním faktorem virulence. Vzhledem ke svému výskytu jsou nejčastějším původcem cestovatelských průjmů a to až v 50%.

Klinicky se infekce projeví jako vodnaté stolice. Horečka a zvracení nebývá. Projevy se upraví do 4 dní. Pokud má onemocnění těžký průběh nazýváme ho cholera- like.

Terapie je symptomatická. Rehydratace + loperamid (antimotilikum).

EIEC

Pronikají do epitelu tlustého a střeva kde se množí uvnitř enterocytů. Tyto serovary se vyskytují zejména v rozvojových zemích.

Klinicky se nákaza manifestuje jako horečky, bolesti břicha, krvavý průjem a tenesmy. Onemocnění je samoúpravné.

EHEC

Jedná se o serovar, který je schopný tvořit shiga like toxin. Díky nízké infekční dávce, která postačí k nakažení je přenos možný potravou, kontaminovanou vodou či mlékem. Rezervoárem jsou telata, ovce a kozy.

V klinice dominuje průjem s příměsí krve (stoupavá tendence, krve přibývá), bolesti břicha. Komplikací, která může nastat je HUS (mikroangiopatie, trombocytopenie, renální insuficiencie).

V terapii opět dominuje rehydratace.

EPEC

Charakteristické je pro ně schopnost adheze na epitel. Tím destruují kartáčový lem. Jsou původcem vodnatých průjmů u nejmenších dětí (do 6 měsíců). Vyskytují se zejména v rozvojových zemích ale vzácně také v ČR a dalších západních státech.

Častý je přenos interhumánně a mohou tak vznikat epidemie na novorozeneckých odděleních.

Klinicky se nákaza projeví jako horečka, zvracení a stříkavý průjem. Hlavní komplikací je dehydratace, která zde může přijít velmi rychle. Dítě je neklidné, hltavě pije, plačtivé až v rozvinutých stádiích apatické. Pití ho nutí ke zvracení.

V terapii je hlavní rehydratace popř podání gentamycinu per os, kdy se gentamycin z GIT nevstřebává a není tedy riziko jeho nežádoucích účinků.

Advertisement