Kožní projevy nádorových onemocnění

Mnoho nádorů má kožní projevy, někdy mohou dokonce předcházet vlastní menifestaci nádoru.

Samotné změny na kůži téměř nikdy nejsou hlavním příznakem. Spíše tak doplňují celkový klinický projev.

Obecně je dobré zmínit, že se vždy jedná o změnu kůže kde nás zajímá 1. kdy změna vznikla
2. s čím byl vznik změny spojen
3. jaký je vývoj defektu

4. jak změna reagovala na první léčbu

Níže je výčet některých jasně popsaných syndromů, které se objevují ve spojení s nádorovým onemocněním. Nejsou však pro zkoušku z onkologie stěžejní (u této otázky se jde spíše po obecné rovině a jak nakládat se změnami na kůži viz. výše)

– nejčastější onemocnění s jasně definovanou změnou kůže je
– neuroblastom = borůvkové děti
– histocytoza = infiltrace kůže velmi častá s průkazem ložisek v kalvě

– mezi změny kůže patří i petechie a purpura jako porucha srážlivosti u leukémií či infiltrace kůže nádorem (neuroblastom) či zarudnutí a otok kůže u

osteosarkomů (i když by si člověk mohl říci že toto nejsou typické kožní projevy chtějí to slyšet)

Acanthosis nigricans maligna

– hyperpigmentované okrsky hrubé kůže s akantozou (rozšíření pokožky podmíněné proliferací stratum spinosum viz. obrázek) v axilách
– vznik produkcí EGF – epidermální růst. f.

studujmedicinu.wordpress.com

– adenoca žaludku

Ichtyosis acquisita

– solidní odlučující se šupiny na extenzorech HK a trupu – Hodgkin

Acrokeratosis Bazex

– akrálně lokalizované symetrické hyperkaratozy (prsty, uši, nos) – ca laryngu, faryngu a oesofagu

Erytrodermie

– difuzní zápal kůže s porušením barierových funkcí – hematologické i solidní novotvary

Pruritus

– hematologické malignity
– generalizované formy ca žaludku a ca pankreatu

Panikulitida (erythema nodosum)

– tvorba bolestivých uzlů v podkoží, kůže je červená, teplá a je bolestivé okolí

– ca pankreatu, hematologické malignity

Advertisement