HIV infekce – etiologie, epidemiologie, klinický obraz

V etiologii infekce HIV (human imunodeficienci virus) se uplatňují dva druhy lidských HIV (HIV- 1 a HIV- 2). Většinu onemocnění vyvolává právě HIV- 1. Druhou skupinu onemocnění vyvolává HIV- 2, který je méně virulentní a také méně infekční. Dále pak ale také méně odpovídá na léčbu.

Dnes mluvíme o pandemii HIV. Díky tomu, jak se virus rychle šíří jsou veškeré epidemiologické zprávy již zastaralé v době kdy jsou publikovány. Dnes se mluv, že by mohlo být nakaženo 60 mil lidí a z toho již na nemoc zemřelo 21 mil lidí. Odhaduje se, že 14% z nakažených jsou děti do 15 let věku.

Majorita nakažených žije v subsaharské Africe a Rusku. Značná část žije také v jihovýchodní Asii. V ČR je situace dlouhodobě dobrá a incidence HIV není tak vysoká. Tato situace se ale začíná pozvolna měnit a i v ČR narůstá počet infikovaných každým rokem.

HIV je výhradně lidským patogenem. K přenosu infekce dochází pohlavním stykem, krví, ale může dojít k přenosu i slinami (pokud by člověk spolykal cca 12 litrů slin nakaženého). Nejvíce infekční je krev a ženský poševní sekret. K přenosu HIV může dojít rovněž z matky na dítěte, a to v souvislosti s porodem. Riziko vertikálního přenosu u nás při dodržení instrukcí je 5%.

Klinicky se choroba projevuje jako porucha imunity. Celý průběh nemoci dělíme do tří klinických stádií. Stádium A, B a C. Přestup na nižší stádium není možný. Pokud je pacient jendou ve stadiu B na A se již nikdy nevrátí a to i při klinickém zlepšení.

 1. stádium A
 • akutní retrovirový syndrom
 • generalizovaná lymfadenopatie
 • teploty, tonzilofaryngitida
 • asymptomatické
 1. stádium B; CD4+ < 500
 • příznaky nespecifické déle jak jeden měsíc
 • horečka 38,5°C+
 • noční poty
 • nechutenství
 • malé opurtuní infekce (VZV, kandidoza, listerioza)
 • časté je postižení kůže (sporiáza, folikulititda) až 35% nakažených
 1. stádium C; CD4+ < 200
 • trvá asi 1 – 4 roky, poté pacient na vyčerpání organismu umírá
 • rozvíjí se velké opurtunní infekce (kandidoza jícnu, toxoplasmosa, TBC, CMV retinitida…)
 • nacházet můžeme také nádory typické pro HIV (Kaposiho sarkom, lymfomy)