Bohrův efekt

Bohrův efekt popisuje posun disociační křivky hemoglobinu doprava v odlišných stavech, jako je snížení pH nebo akumulace CO2. Oxyhemoglobin je tedy více ochotný desaturovat -> uvolnit kyslík.

  • kyselejší pH -> posun křivky doprava -> snadnější uvolňování kyslíku
  • akumulace CO2 -> posun křivky doprava -> snadnější uvolňování kyslíku
  • zvýšení teploty -> posun křivky doprava
  • akumulace CO2 potažmo vyšší pCO2 -> posun křivky doprava

Metabolicky aktivní tkáně uvolňují H+ a produkují CO2. Zároveň mají také vyšší teplotu. Může se tvořit rovněž laktát a 2,3 DPG. Všechny tyto vlastnosti posunují disociační křivku  hemoglobinu doprava. Tedy krev, která přitéká k metabolicky aktivním tkáním má vyšší tendenci uvolnit kyslík a to právě tam kde je potřeba. Tento jev se nazývá Bohrův efekt.

Advertisement