Aminoglykozidy

Jedná se o baktericidní antibiotika fungující na principu inhibice proteosyntézy, přesný mechanismus však není znám.

Vyznačují se rychlým baktericidním účinkem. Je vhodné je kombinovat s aminopeniciliny.

Dobrou účinnost mají na některé gram negativy.

  • Escherichie
  • Enterobacter
  • Klebsiella
  • Pseudomonady

Dobře účinné jsou i na stafylokoky včetně S. aurea. Přesto se však nedoporučují k monoterapii streptokoků a stafylokoků z obav nárůstu rezistence.

Aminoglykosidy nejsou téměř vůbec metabolizovány a vylučují se ledvinami. Pacienti se sníženými renálními funkcemi by tedy měli mít redukované dávky. Popř. je vhodnější u nich volit jiné antibiotikum.

Mezi nejvýznamnější nežádoucí účinky patří ototoxicita. Již zméněné renální selhání se projeví vzestupem kreatininu a močoviny, jde o tzv. non- oligurické renální selhání.

Hlavní zástupcem je gentamycin. Podává se v jedné denní dávce a je určen k léčbě závažných infekcí vyvolaných gram negativy zejména. Podáváme ho obvykle v kombinaci s B- laktamy díky výborné synergii.

Dalším zástupcem je streptomycin, který je nejdéle známým aminoglykosidem. Používá se k léčbě TBC.

Advertisement