Onemocnění vyvolaná S. pneumoniae

Pneumokok je jedním z nejvýznamnější lidských patogenů. Způsobuje řadu onemocnění jako jsou např. sinusitida, pneumoniae, otitida, meningitida, peritonitida ale také například endokarditida. Disponuje sacharidovým pouzdrem, což je jeho hlavním faktorem virulence a na základě něhož se rozlišuje více jak 90 různých druhů penumokoků.

U velké většiny obyvatel se jedná o komenzální floru horních cest dýchacích.

 1. pneumoniae
 • náhlý začátek
 • dyspnoe, bolest na hrudi
 • horečka, starší pacienti mohou být afebrilní, kojenci hypotermičtí
 • herpes labialis často doprovází
 • kašel je suchý zprvu, poté vlhký produktivní
 1. sinusitida a mesotitida
 • nasedá na respirační virové infekce
 • horečka
 • bolest ucha, krutá nesnesitelná bolest, sílí během hodin
 • bolest hlavy a teplota (sinusitida)
 1. meningitida
 • nejčastější etio u dětí i dospělých v ČR
 • horečka, cefalea, nauzea / zvracení, porucha vědomí
 • v anamnéze prodělané respirační onemocnění (nedávno)
 1. sepse
 • vzácně mohou způsobit i sepsi
 • velmi rychlý průběh se známkami multiorgánového selhání
 1. endokarditida

– velmi vzácně (díky ATB terapii)

 1. hnisavá atrtritida
 • velmi vzácně
 • při hematogenním rozsevu
 • kloub je bolestivý, snížena pohyblivots
 • kůže rudá, teplá

Diagnostika se opírá o klinické projevy onemocnění. Dobře jsou vyjádřeny parametry zánětu. Lze použít bed- side strep test, který má ovšem malou senzitivitu. Možná je kultivace či průkaz streptokokových antigenů v seru nebo moku.

Terapie, pokud je podaná dosti brzo, zkracuje dobu onemocnění. Lékem volby zůstává PNC, protože u nás je až 95% pneumokoků dobře citlivých.

 • PNC G 1,5 mil UI -> závažné infekce
 • amoxicilin p.o. 1g á 8 hod (děti 90 mg/kg/den á 8 hod)
Advertisement