Léze frontálního laloku

V případě zasažení frontálního laloku, například při CMP, bude docházet ke klinickým projevům dle zasažené oblasti. Ve frontálním laloku pospisujeme primární motorickou oblast, premotorická oblast, okohybné pole, Broccovo centrum a další asociační korové oblasti.

Primární motorická oblast

Klinicky se nejčastěji projeví jako monoparéza / monoplegie s maximem na akrech a kontralaterálně.

Premotorická oblast

Pacient není schopen zreprodukovat již naučenné pohybové vzorce. Nejčastěji se dostavuje problém s chůzí.

Okohybné pole

Léze v této oblasti se projeví jako neschopnost synchronizovat pohyby očí s pohyby hlavy a krku.

Broccovo centrum

Je zasaženo pokud dochází k lézi na dominantní hemisféře. Klinicky se projeví jako neschopnost produkovat řeč z motorických příčin. Pacient není schopen ani psát, jelikož Broccovo centrum řídí jak psaný tak mluvený projev.

Další asociační oblasti

Klinicky se projeví zejména jako náhlé změny chování, nálad a sociálních návyků.

 

Advertisement