Fibrilace síní

Fibrilace síní je nejčastější tachyarytmií. Vzniká převážně z levé síně. Pro pacienta z pravidla nepředstavují takové riziko jako komorové tachykardie. Velmi často doprovází organické postižené srdce.

Rozlišujeme několik forem fibrilace síní dle jejich průběhu a odpovědi na léčbu.

1, první záchyt fibrilace síní

2. paroxysmální fibrilace síní

– záchvatovitá, nastupuje a odeznívá sama v rámci minut až hodin

3. permanentní fibrilace síní

– chronická forma

4. perzistující fibrilace síní

– končí po kardioverzi

Není výjimkou její asymptomatický průběh. Projevy se mohou lišit u různých pacientů. Zároveň se však projevy mohou v čase lišit u jednoho a toho samého pacienta. Tachyarytmie často odeznívá sama a pacient nemusí a zpravidla nemívá nález když přijde k doktorovi.

Projevy

 • bolest na hrudi
 • palpitace
 • nauze
 • zvýšená únavnost

Při fibrilaci síní vidíme na EKG vlnky mezi jednotlivými QRS a často nelze rozlišit vlna P.

Diagnoza

 • diagnozu stanovujeme hlavně dle popisovaných příznaků
 • dalším důležitým údajem je přidružené onemocnění
  • pacienti s fibrilací síní mají ve většině případů další chronické organické postižení srdce
 • změny na EKG

To zdali zdali se vzruch převede na komory ovlivňuje AV uzel. Často vidíme rychlejší převod AV uzlu a vznik komorové tachykardie až 140 tepů za minutu. Je však možný i scénář kdy dojde ke zpomaleným převodům nebo úplnému zablokování. Poté přebírá AV uzel rytmické řízení komor a pacient je spíše bradykardický.

Zpravidla se snažíme o kardioverzi a nastavení sinusového rytmu. Používáme antiarytmika (amiodaron) nebo kardioverzi. Jako ultimum refugium lze použít ablaci v levé síni. Pokud jsou pokusy neúspěšné mluvíme o permanentní tachykardii. Všichni pacienti by měli brát antikoagulans, nejlépe deriváty kumarinu jako prevence trombozy (nejčastěji levé ouško).

Léčba

 • kontrola rytmu
  • amiodaron – zpomalit vedení
 • kontrola frekvence
  • digoxin, B- blokátory – zpomalit stahy komor
 • antikoagulans (warfarin)
 • kardioverze / kardiostimulace
 • radiofrekvenční katétrová ablace