Ventilace

Ventilace je děj, při kterém dochází k nadechování, potažmo proudění vzduchu do plic, a vydechování, tedy proudění vzduchu z plic. K ventilaci se pojí mnoho definic a rovnic upravujících fyziologické vztahy.

  • minutová ventilace (Ve) = objem vzduchu vdechovaný za 1 minutu
    • Ve = Vt x RR (Vt = dechový objem, RR = respiratory rate, tedy dechová frekvence)
  • alveolární ventilace (Va) = část Ve, která se uplatní ve výměně plynů
  • ventilace mrtvého prostoru (Vd) = část Ve, která se nepodílí na výměně plynů
    • Vd = (Vt – Va) x RR

Důležitým bodem je, že minutová ventilace nezohledňuje mrtvý prostor. Proto je pro nás mnohem důležitějším parametrem právě alveolární ventilace, která nám říká jaký objem plynů se podílí na výměně.

Důležitým parametrem úzce spojeným s ventilací je rovněž perfuze plic a jejich poměr. Více na toto téma zde.

 

Advertisement