Fibrilace komor a bezpulsová komorová tachykardie

 • jedná se o dva stavy, kdy je pacient přímo ohrožen na životě v důsledku neschopnosti myokardu vypudit dostatečný objem krve a zajistit tak dobrou perfuzi tkání
  • příliš vysoká frekvence má za následek nedostatečné plnění komor kvůli příliš krátké diastole
  • vzniká nerovnováha mezi poptávkou a dodávkou O2 a živin tkáním
 • jelikož se jedná o defibrilovatelné rytmy je třeba co nejrychleji zajistit defibrilační výboj (začínáme energií 200 J -> 300 J -> 360 J u střídavého proudu)
 • dále se řídíme dle platných doporučení KPR
 • nutné oznámit operačnímu týmu že máme zástavu
 • ihned zahájit masáž srdce (120 za min a 5 – 6 cm hloubka), nutné dát pozor na správnou frekvenci (100 za minutu) a dostatečně uvolňovat stlačení hrudníku
 • zajistit defibrilátor -> defibrilační výboj podáme ihned jak je to možné
 • nastavit UPV (dechy na 8- 10 za minutu)
 • kyslík na 100% vysokým průtokem
 • ukončit přívod anestetik
 • po podání výboje ihned masírujeme srdce až do další kontroly rytmu (á 2 – 4 minuty)
  • cílíme na diastolický tlak alespoň 25 mmHg
 • při defibrilovatelném rytmu podáme další defibrilační výboj – cyklus se opakuje
 • po třetím defibrilačním výboji podáme 300 mg Amiodaronu (2 ampule) a 1g Adrenalinu (ampule)
 • podání adrenalinu opakujeme á 3 – 5 minut -> pokud jednou začneme podávat adrenalin tak v podávání pokračujeme dále 3 – 5 minut než se ukončí resuscitace
 • v nemocnici je standardem měření etCO2 (náhlý vzestup etCO2 je známkou perfuze tkání)
 • Další podání amiodaronu po 5 výboji 150 mg (1 ampule)
 • v KPR pokračujeme do návratu oběhu nebo 30 – 40 minut; při tonutí či hypotermii nebo otravě prodlužejeme čas KPR na 60 – 90 minut
Advertisement