Chronická bronchitida

Chronická bronchitida je definována jako produktivní kašel, který má anamnézu delší jak tři měsíce a to v alespoň dvou po sobě jdoucích letech. Diagnosu stanovujeme per exlusionem, a tedy musí být nejprve vyloučeny všechny ostatní příčiny. 

Chronickou bronchitidu lze považovat za podsložku CHOPN (chronická obstrukční plicní nemoc).

Více postihuje muže a incidence stoupá s věkem. Mezi další predispozice patří atopie a jiné poruchy imunity. Tyto faktory označujeme jako endogenní predisponující faktory. Mezi exogenní řadíme zejména kouření a často se opakující respirační infekty.

Chronická bronchitida vzniká na podkladě zánětu stěny bronchů, kdy dochází k nadprodukci hlenu a vzniku obstrukce. Podkladem nadprodukce hlenu je jak hyperplázie tak i hypertrofie hlenových žláz bronchů. 

Symptomy

 • dyspnoe -> nejvíce trápí, vedoucí příznak
 • cyanoza
 • hypoxie
 • hyperkapnie

Diagnoza

 • anamnéza -> kuřák, atopik, znečištěné prostředí, opakované infekty
 • fyzikálním vyšetření -> často bez klinického nálezu
 • RTG -> k vyloučení infektu či obstrukce jiného charakteru
 • spirometrie -> FEV nízké (objem forsírovaného výdechu)

Terapie

 • inhalační KS
 • inhalační bronchodilatancia -> SABA, LABA později SAMA, LAMA
 • úprava životosprávy -> omezit kouření
 • oxygenoterapie při progresi nemoci
Advertisement