Maligní hypertermie

Jedná se o stav, kdy vlivem hypermetabolismu dochází k nárůstu teploty a zvýšení spotřeby kyslíku. K rozvoji maligní hypertermie dochází po aplikaci některých anestetik. Její rozvoj se projeví náhlým a prudkým rozvojem příznaků. Vedoucím příznakem je trismuz (spazmu m. masseter), nárůst tělesné teploty (i 40°C a více), zvýšená spotřeba kyslíku, potažmo zvýšení etCO2 (ke zvýšení dochází náhle), tachypnoe, zarudnutí, tachykardie, arytmie, pocení, hyperkalemie, až progredující k zástavě v diastole.

Spouštěcími léky mohou být svalová relaxancia, zejména pak suxamethonium, ale také volatilní anestetika jako např. sevofluran.

Maligní hypertermie se může objevit i u pacientů, kteří při předešlých anesteziích komplikace neměli. Je nutné si pamatovat, že se jedná o genetickou chorobu a je tedy dědičná. Pokud je v rodině anamnéza maligní hypertermie, je lepší před odložitelným výkonem pacienta geneticky dovyšetřit o poučit ho o diagnoze.

Pokud má pacient, nebo někdo z jeho rodiny, v anamnéze maligní hypertermii, měl by být geneticky vyšetřen před další anestezií. Jako hypnotikum při další anestezii u potvrzených případů maligní hypertermie je propofol. Vedení celé anestezie poté technikou totální intravenozní anestezie (TIVA).

Léčba spočívá v ukončení přívodu indukujících léků a okamžitému zahájení podávání dantrolenu. Zvýšíme frakci kyslíku na 100% a nastavíme vysoký průtok. Navýšíme minutovou ventilaci, podáme Dantrolen 2,5 mg na kg i.v. Přivoláme pomoc, protože dantrolen se musí ředit a to 20 mg do 60 ml aqua pro injectione, což je časově náročné. Dále léčíme hyperkalemii (calcium gluconicum, inzulin, inhalačně beta2 agonisté (salbutamol) a aktivně chladíme pacienta.

  • ukončení přívodu volatilního anestetika / trizmus -> nepodáváme další suxymethonium
  • navýšení frakce kyslíku na 100%
  • navýšení minutové ventilace (snaha snížit pCO2 -> ukazatel etCO2)
  • podání Dantrolenu 2,5 mg/ kg -> přivoláme pomoc je nutno ho ředit
  • léčba hyperkalemie (hrozí zástava v diastole)
    • calcium gluconicum + inzulin
    • inhalčně betamimetika např. salbutamol
  • aktivně chladíme pacienta
Advertisement