Cisatrakurium (Nimbex)

  • jedná se o nedepolarizující myorelaxanc
  • intubační dávka je 0,15 mg na kg a plný efekt nastupuje během 2 až 3 minut
  • jako jediné svalové myorelaxanc se odbourává Hofmanovou eliminací, což je orgánově nespecifická esterická neenzymatická hydrolýza (použití při renální insuficienci či u dialyzovaných pacientů)
  • Rovněž jeho histaminogenita je velmi malá
Advertisement