Klinický obraz, léčba a profylaxe tetanu

Původcem je C. tetani. C. tetani vyklíčí např. v ráně a začne produkovat toxin. Účinná část toxinu, část A poté blokuje uvolnění inhibičních mediátorů a dochází k tonickým křečím. Spasmus laryngu vede k zástavě dechu a potažmo ke smrti.

Tetanus – klinický obraz

časné stádium

  • pocit namožení svalů
  • neklid, nespavost
  • bolest v ráně

vlastní příznaky tetanu

  • zvýšené napětí žvýkacích svalů
  • spasmus hltanu -> dysfagie
  • tuhne svalstvo šíje
  • svalová hypertonie

pozdní příznaky

  • záchvaty tonických křečí
  • frekvence záchvatů stoupá a záchvaty se prodlužují

Tetanus – léčba

Základem je aplikace hyperimuního lidského antitetanického imunoglobulinu a zahájení aktivní imunizace pacienta (očkování). Pacient se umístí na JIP a do temného, tichého prostředí. Zároveň podáváme metronidazol. Křeče tlumíme benzodiazepiny.

Tetanus – profylaxe

V profylaxi se uplatňuje povinné a systematické očkování obyvatel. Při úrazech je u nás zavedena imunoprofylaxe tetanu. Ta se často indikuje i u dlouho nehojících se ran a u některých operačních výkonů.

Titr protilátek se dá vyšetřovat a podle hladině protilátek se dá indikovat booster dávka nebo začít s celkovým přeočkováním.

Advertisement