HELLP syndrom

Jedná se o závažný syndrom spojený s těhotenstvím, který se vyskytuje buď to jako samostatná nozoligcká jednotka nebo jako komplikace preeklampsie. Název HELLP vznikl z anglických názvů projevů -> Hemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelets. Projevuje se, jak již vyplývá z názvu hemolýzou, zvýšenými jaterními testy a trombocytopenií. Rovněž jsou pozorovány abnormální ery v krevním nátěru.

  • V nátěru perfierní krve jsou trojhranné ery (po průtoku patolgoickými cévami placenty) a schistocyty
  • V laboratoři je zvýšený bilirubin a volné železo
  • Zvýšení jaterních enzymů a zejména pak AST (i 100 násobně)
  • Trombocytopénie zpravidla pod 100 destiček
  • Pokud je přítomna preeklampsie pak je přítomná také hypertenze 140/90 a více a proetinurie (300 mg na den a více)

Tento sydnrom můžeme pozorovat až u 8% těhotných, nejčastěji u multipar po 36. gestačním týdnu, méně často se může projevit až po porodu.

Jak onemocnění vzniká není zcela jasné. Ale víme, že dochází postupně ke generalizovanému vazospasmu a mikrotrombotizaci. Následěn stav progreduje až do obrazu multiorgánového selhání, pokud není léčen.

Klinicky dominuje bolest v epigastriu, nauzea, vomitus a u plně rozvinutého HELLP také krvácení (z GIT, petechie) -> často imituje DIC. Při klinickém vyšetření lze často také najít hypertenzi, otoky a bolesti hlavy. Občas jsou popisovány prodromy malátnosti, bolestí hlavy až flu-like symptomy.

Jedinou léčbou je ukončení těhotenství. Pokud dojde k rozvinutí v poporodním období je možností léčby kortikoterapie, antihypertenzní terapie, úprava koagulace (doplnění koagulačních faktorů, euvolemie) a dialýza.

Advertisement