Protistafylokoková antibiotika (včetně MRSA)

Mezi antistafyloková ATB patří oxacilin, Clindamycin, vancomycin a linezolid.

Oxacilin

Jedná se o penicilinové ATB. Indikujeme ho u středně těžkých až těžkých stafylokokových infekcí.

Clindamycin

Jedná se o linkasamidové ATB. Indikujeme ho na středně těžké infekce a infekce kostí či měkkých tkání. Dobře působí na kmeny rezistentní na penicilin. Musíme uvažovat jeho nežádoucí účinek, kterým může být rozvoj pseudomembranozní kolitidy.

Vancomycin

Jedná se o glykopeptidové ATB. Stejně jako clindamycin podáváme ho v pomalé infuzi. Hlavní indikací je infekce způsobená MRSA kmeny a terapie pseudomembranozní kolitidy. Je výrazně nefro a ototoxický.

Linezolid

Jedná se o tzv. nové antibiotikum (oxazolididonové). Hlavní indikací je infekce způsobená VRSA kmeny (vancomycin rezistentní). Jde tedy o rezervní ATB.

Advertisement