Onemocnění vyvolaná virem varicella-zoster

Varicela- zoester virus dělá dvě formy onemocnění a to vzhledem k tomu, zdali se jedná o primoinfekci nebo reaktivaci. Při primoinfekci dělá tzv. plané neštovice a při reaktivaci pásový opar. Rozšířen je celosvětově a plané neštovice postihují zejména děti do 10 let. U starších osob probíhá primoinfekce pouze ve 2% případů. K přenosu dochází vzduchem a spojivkou. Varicela je velice nakažlivá, naproti tomu herpes zoester je již mnohem méně infekční.

Klinicky se varicela projeví jako horečka a únava. Samotné onemocnění začíná výsevem exantému na obličeji, trupu končetinách a ve vlasaté části hlavy. Má zprvu charakter papul -> pustul -> krust až jizviček. Na kůži nalézáme různá stádia. U dětí probíhá onemocnění zpravidla mírně. U novorozenců může mít abortivní průběh. U dospělých je průběh těžší s vysokými teplotami a postižením plic.

Popisujeme rovněž vertikální přenos a vrozený varicelový syndrom. Projev se odvíjí od toho kdy žena onemocněla. Pokud onemocněla na začátku těhotenství může dojít k vrozeným vadám plodu (jizevnaté poškození pokožky plodu, vvv lebky a mozku). K těmto změnám dochází vzácně. Pokud žena onemocněla 2 – 5 dní před porodem bývá průběh těžký. Pokud žena onemocněla v 2 druhém trimestru rodí se dítě s vrozenou varicelou a celé onemocnění probíhá rychle a mírně.

Při onemocnění herpes zoester je vyrážka stejná jako u varicely. Je však lokalizována typicky do průběhu senzitivního nervu. Typicky vyrážku doprovází nebo dokonce předchází neuralgie.

Diagsnotika se opírá o klinický obraz.

Terapie je symptomatická u variceli (antipyretika, antihistaminika). U herpes zoester indikujeme aciclovir a doplňující symptomatickou terapii.

Advertisement