Onemocnění vyvolaná virem herpes simplex

Popisujeme dva antigenní typy viru herpes simplex. Oba se liší afinitou k tkáním lidského těla. HSV-1 vykazuje větší afinitu k sliznici dutiny ústní, zatímco HSV-2 tíhne spíše k sliznici genitálního ústrojí.

Světová populace je promořena v průměru z 80%. Záleží vždy na okolnostech dané společnosti. K nákaze dochází již v raném dětství. Člověk se nejčastěji nakazí v případě HSV-1 slinami, a to i zdánlivě zdravých nosičů. HSV-2 se přenáší nejčastěji pohlavním stykem.

Při primoinfekci se virus prvně pomnoží v bráně vstupu a cestou tamních nervových zakončení putuje do nervových ganglií. V nich perzistuje doživotně. Při reaktivaci putuje z ganglií do míst nervových zakončení a buňky na hranici dermis a epidemis podléhají balónové degeneraci. Makroskopicky vznikají vezikuly s čirým obsahem na kůži. Nejčastěji na rtu či v ústním koutku. Čirý obsah je velice infekční. K reaktivaci může být podnětem slunění, ale i stres nebo útlum imunity.

Klinicky proběhne primoinfekce u 95% jedinců asymptomaticky. U malé části osob (nejčastěji batolat) může primoinfekce proběhnout jako herpetická gingivostomatitida. Hlavními projevy jsou horečky a tvorba bolestivých puchýřků a erozí na sliznici dutiny ústní. U adolescentů může probíhat taktéž jako tonsilofaryngitida. Mnohem častěji se vška projeví reaktivace viru. Typickým projevem je herpes labialis. Dalším možným projevem je herpetická keratokonjunktivitida.

 1. herpetická gingivostomatitida
 • horečky
 • puchýř / eroze na sliznici úst
 • dítě nechce pít, jíst, bolího ho to
 1. herpes labialis

– vezikuly na přechodu mukokutání části rtu

 1. herpetická keratokonjunktivitida
 • puchýřka na víčkách a okolní kůži
 • léze na spojivce má dendritický tvar (podle toho jak se šíří nervem)
 • zduření preaurikulárních uzlin
 1. Eczema herpeticatum
 • výsev puchýřků v oblasti atopického ekzemu
 • vysoká teplota a lymfadenitida
 1. herpetická encefalitida
 • hemoragická nekroza v parietálním a temporálním laloku
 • známky meningoencefalitidy (horečka, cefalea, nauzea, zvracení)
 • navíc známky neurologického postižení
  • halucinace, změny chování, změny osobnosti
 • postupně nastupují obrny okohybných nervů
 • celý průběh onemocnění trvá 1 – 5 dní

HSV- 2 se projeví jako herpes genitalis et perianalis. Charakteristický je výsev puchýřků v oblasti genitálu a hráze. Celé onemocnění je provázeno horečkou, bolestmi hlavy, symetrickou lamyfadenopatií a maláností. Primoinfekce i reaktivace mají shodný průběh.

 • vase puchýřků v oblasti genitálu a hráze
 • horečka, malátnost, cefalea, symetrická lymfadenopatie

Diagnostika je zpravidla klinická, neuroinfekci potvrzujeme průkazem PCR. Lze zachytit i vzestup specifických protilátek.

Terapie je u herpes labialis symptomatická, podání acicloviru lokálně má smysl jen na počátku onemocnění. U ostatních infekcí je lékem volby aciclovir poř. valaciclovir.

Advertisement