Determinanty koronárního průtoku

Průtok krve koronárními tepnami určuje několik faktorů.

 1. poptávka kyslíku myokardem
  • srdce má jeden z největších extrakčních poměrů pro kyslík
  • jak se zvýší srdeční práce tak se spaluje ATP a hormadí se AMP
  • AMP zprostředkuje vazodilataci (dalšími molekulami, které mohou způsobit vazodilataci jsou K+, NO, CO2 a H+)
 2. srdeční frekvence
  • jak stoupá srdeční frekvence zkracuje se doba diastoly
  • krev proudí koronárními tepnami pouze v diastole (během systoly, kdy je myokard stažený, jsou koronární tepny uzavřené)
 3. autoregulace
  • stejně jako ledviny nebo mozek i koronárních tepen se uplat%nuje určitý stupeň autoregulace
  • koronární tepny se stahují a roztahují tak aby průtok byl přibližně konstantní
 4. průsvit koronárních tepen
  • zde je potřeba zmínit také obstrukci koronárních tepen
  • jak bude zásoben myokard při uzávěru či částečném uzávěru se také odvíjí od zúžení (aterosklerotickým plátem např.), a zároveň také od množství kolaterál
 5. vliv sympatiku a parasympatiku
  • vliv je zanedbatelný
Advertisement