Širokospektré peniciliny

Jedná se o baktericidní antibiotika s vazbou na B- laktamový kruh, který je součástí stěny bakterií.

Stejně jako základní peniciliny i peniciliny s rozšířeným spektrem dobře pronikají do kvalitně prokrvených tkání a nemají nežádoucí účinky krom alergický reakcí (vyrážka, kopřivka, anafylaktický šok).

Dle přidané molekuly je dělíme do několika skupin.

Aminopeniciliny

Hlavním zástupcem je amoxicilin a ampicilin.

Ampicilin

Indikací jsou infekce dýchacích cest, uro infekce, salmoneloza, purulentní meningitidy, endokarditidy či sepse. Forma podání je p.o.

Amoxicilin

Podáváme v dávce 1 g á 8 hod. Používáme ho jako 1. volbu u nezávěžných infekcí dýchacích cest, uroinfekcí a v dávce 2 g ho lze použít v profylaxi infekční endokarditidy při výkonech v dutině ústní. Amoxicilin také indikujeme na lymeskou boreliozu na erythema migrans.

Co- ampicilin (ampicilin + sulbaktam)

Indikací jsou komunitní infekce dýchacích cest a urogenitálního traktu. Lze indikovat i u infekce kůže a měkkých tkání.

Co- amoxicilin (amoxicilin + kys. klavulanová)

Infekce horních cest dýchacích a urogenitální infekce.

Karboxypeniciliny

Hlavními zástupci jsou co- piperacilin a co- ticracilin.

Co- piperacilin (piperacilin + tazobactam)

Nejúčinnější antipseudomonadový penicilin. Indikací jsou zejména nozokomiální nákazy.

Co- ticracilin (ticracilin + kys. klavulanová)

Komplikované infekce dolních cest dýchacích a uorinfekce. Komplikované infekce kostí a měkkých tkání. Polymikrobiální sepse. Zejména na nozokomiální nákazy.

Advertisement